Pentax km Operating Guide (et)

Download
164
Pildistusseadistused
6
Võimaldab määrata kaamera poolt kasutatava värviruumi. Vaikimisi värviruum 
on [sRGB].
Seadistage [Color Space] [A Rec. Mode 1] menüüs (lk.77).
Värviruum
1
sRGB
Kaamera salvestab pildid sRGB värviruumis.
2
AdobeRGB
Kaamera salvestab pildid AdobeRGB värviruumis.
Failinimed sõltuvad värviruumist alljärgnevalt.
sRGB puhul
: IMGPxxxx.JPG
AdobeRGB puhul : _IGPxxxx.JPG
[xxxx] tähistab failinumbrit. Failidele omistatakse neljakohalised järjestikused numbrid. 
(lk.224)
MENU
Cancel
1
2 3
Custom Image
Digital Filter
File Format
JPEG Rec. Pixels
JPEG Quality
RAW file format 
Color Space
JPEG
PEF
sRGB
10
M
OK
OK
OK
OFF
OFF
sRGB
AdobeRGB
Color Space
Erinevate sisend/väljundseadmete (digitaalkaamerad, monitorid, printerid) 
värvide ulatused on erinevad. Konkreetse seadme ulatust nimetatakse 
värviruumiks (Color Space).
Erinevate värviruumide taasesitamiseks erinevate seadmete abil on loodud 
värviruumid. Antud kaamera toetab sRGB ja AdobeRGB värviruume.
sRGB on peamiselt kasutusel arvutites.
AdobeRGB on ulatuselt suurem kui sRGB. Seda kasutatakse näiteks 
professionaalses graafikatöötluses.
AdobeRGB värviruumis olev pilt võib sRGB seadme abil vaadatuna tunduda 
heledam kui sRGB värviruumis olev pilt.
e_kb464_84percent.book  Page 164  Monday, October 6, 2008  11:03 AM