Pentax km Operating Guide (et)

Download
7
Taasesituse funktsioonid
Käesolev peatükk kirjeldab erinevad taasesitusfunktsioone 
ja nende kasutamist.
Taasesitusfunktsioonid .............................................166
Pildi vaatamine suurelt ..............................................167
Indekspildi kuva  .........................................................169
Piltide pööramine .......................................................175
Piltide võrdlemine  ......................................................176
Slaidiesitlus ................................................................177
Mitmete piltide kustutamine ......................................180
Piltide kustutuskaitse (Protect) ................................184
Kaamera ühendamine AV seadmetega ....................186
e_kb464_84percent.book  Page 165  Monday, October 6, 2008  11:03 AM