Pentax km Operating Guide (et)

Download
166
Taasesituse funktsioonid
7
Taasesitusfunktsioonid
[Q Playback] menüüs toimub taasesituse ja piltide töötlemise seadistuste muutmine.
[Q Playback 1-2] menüüs saab teostada järgmisi seadistusi.
Avage taasesitusrežiimis 
3 nupu abil [Q Playback 1] menüü.
Menüüde kasutamise kohta info saamiseks lugege “Menüüde kaustamine” (lk.32).
Taasesitusmenüü seadistused
Menüü
Üksus
Funktsioon
Lk
Q1
Slideshow
Salvestatud piltide automaatne esitus üksteise järel.
lk.177
Image 
Comparison
Võimaldab kuvada kaks pilti kõrvuti.
lk.176
Digital Filter
Võimaldab muuta jäädvustatud piltide värvitooni, 
kasutada pehmendavat filtrit, muuta heledust 
või külgede suhet.
lk.192
Resize
Võimaldab muuta pildifaili suurust, vähendades 
pikslite arvu ja kvaliteeditaset.
lk.188
Cropping
Võimaldab pildist soovitud osa välja lõigata ning 
salvestada eraldi failina.
lk.190
Protect
Kasutatakse piltide kaitsmiseks juhusliku 
kustutamise eest. 
lk.184
DPOF
Teostab DPOF seadistused.
lk.200
Q2
RAW 
Development
Konverteerib RAW faili JPEG formaati.
lk.195
Index
Ühendab mitu salvestatud pilti üheks.
lk.172
Playback dsp. 
methd.
Määrab ala/ülesäris alade kuvamise 
taasesitusrežiimis ning algse suuruse 
piltide suurendamisel.
lk.168
Multi-img dsp. 
stngs.
Seadistab indekspilti mahuks 4, 9 või 16 pisipilti.
lk.170
Delete All
Funktsioon võimaldab kustutada korraga kõik pildid.
lk.183
e_kb464_84percent.book  Page 166  Monday, October 6, 2008  11:03 AM