Pentax km Operating Guide (et)

Download
167
Taasesituse funktsioonid
7
Pildi vaatamine suurelt 
Pilti saab taasesitusrežiimis suurendada kuni 16 korda.
1
Vajutage Q nuppu ning 
valige (
45) noolenuppude 
abil kuvatav pilt.
2
Pöörake valikuketast paremale 
(
y suunas).
Pilt suureneb iga klõpsuga 
(1,2 korda kuni 16 korda).
Suurendatud pildi vaatamisel kasutatavad funktsioonid
* Valikuketta esimese klõpsu (paremale) vaikimisi seadistus on suurendada pilti 1,2 korda. 
Seda saab muuta [Playback dsp. methd.] alt [Q Playback 2] menüüs.
Noolenupp (2345)
Liigutab suurendatavat ala
Valikuketas (paremale)
Suurendab pilti (kuni 16 korda)
Valikuketas (vasakule)
Vähendab pilti (kuni 1,2 korda
*
)
4 nupp
Taastab pildi algse suuruse
M nupp
Lülitab info kuva sisse/välja.
• Sama protseduuri abil saab pilti suurendada ka kiire ülevaate (lk.61) ja digitaalse 
eelvaate käigus (lk.119).
• Vertikaalsena pildistatud kaadri algne kuva ekraanil on horisontaalsega võrreldes 
suurendusega 0,75 korda. Seega algab vertikaalkaadri suurendamine valikuketta 
esimese klõpsuga 1-kordsest suurendusest.
100-0046
100-0046
100-0046
1/2000
1/2000
F5.6
F5.6
1/2000
F5.6
2
×2
×
e_kb464_84percent.book  Page 167  Monday, October 6, 2008  11:03 AM