Pentax km Operating Guide (et)

Download
169
Taasesituse funktsioonid
7
Indekspildi kuva
Kaamera monitoril on võimalik kuvada 4, 9 või 16 pisipildist koosnevat indekspilti.
Vaikimisi seadistus on 9 pisipildiga indeks. Kuigi väärtus on muudetav, kasutatakse 
näitena 9 pildist koosnevad indeksit.
1
Vajutage Q nuppu.
2
Pöörake valikuketast vasakule 
(
f suunas).
Ekraanile ilmub indekspilt.
Korraga kuvatakse üheksa pisipilti. Pildi 
valimiseks kasutage (2345) noolenuppe. 
Ekraani paremas servas on kerimisriba. 
Kui valikuraam asub alumises reas oleval pildil, 
saab (3) noolenupu abil kuvada järgmised 9 pilti.
[?] sümbol ilmub pildile, mida ei ole võimalik 
kuvada.
Indekspildi kuva
100-0046
100-0046
100-0046
1/2000
1/2000
F5.6
F5.6
1/2000
F5.6
100-0046
S e l e c t & D e l e t e
Kerimisriba
Raam
e_kb464_84percent.book  Page 169  Monday, October 6, 2008  11:03 AM