Pentax km Operating Guide (et)

Download
170
Taasesituse funktsioonid
7
3
Pöörake valikuketast paremale 
(
y suunas) või vajutage 
4 nuppu.
Monitorile ilmub valitud pilt täisekraanil.
1
Valige [Playback 2] menüüst 
[Multi-img dsp. stngs.].
2
Vajutage (5) noolenuppu ning 
valige (
23) noolenuppude 
abil indekspildis kuvatave kaadrite 
hulk ning vajutage 
4 nuppu.
3
Vajutage 
3 nuppu.
Ekraanile ilmub menüü avamisele eelnenud vaade.
Kuvatava piltide arvu määramine
100-0046
100-0046
100-0046
1/2000
1/2000
F5.6
F5.6
1/2000
F5.6
1
2
MENU
Exit
Index
RAW Development
Playback dsp. methd.
Multi-img dsp. stngs.
Delete All
9 imgs.
1
2
MENU
Cancel
Index
RAW Development
Playback dsp. methd.
Multi-img dsp. stngs.
Delete All
4 imgs.
9 imgs.
16 imgs.
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 170  Monday, October 6, 2008  11:03 AM