Pentax km Operating Guide (et)

Download
171
Taasesituse funktsioonid
7
Pilte saab kuvada katalooginime või pildistuskuupäeva alusel.
Pildid grupeeritakse ja kuvatakse pildistuskuupäeva alusel.
1
Pöörake indekspildi vaates 
valikuketast vasakule (
f suunas).
Ekraanile ilmub kalenderkuva.
Kuvatakse ainult need kuupäevad, 
mil on midagi pildistatud.
2
Valige (23) noolenuppude abil pildistuskuupäev.
3
Valige (45) noolenuppude abil pilt.
Piltide kuvamiseks suurelt vajutage 
4 nuppu.
Pildid grupeeritakse ja kuvatakse kataloogi alusel.
1
Pöörake indekspildi vaates valikuketast vasakule (f suunas).
Ekraanile ilmub kalenderkuva.
Kataloogikuva/kalendrikuva aktiveerimine
Piltide kuvamine pildistuskuupäeva alusel
Piltide kuvamine kataloogi alusel
INFO
2008.
2008.
WED
WED
TEU
TEU
MON
MON
TUE
TUE
SAT
SAT
SUN
SUN
7
7
2/15
2/15
9
9
2008.
2008. 8
8
11
11
12
12
10
10
2008.
2008. 9
9
6
6
7
7
Pisipilt
Sel kuupäeval pildistatud
kaadrite arv
Pildistuskuupäev
e_kb464_84percent.book  Page 171  Monday, October 6, 2008  11:03 AM