Pentax km Operating Guide (et)

Download
172
Taasesituse funktsioonid
7
2
Vajutage M nuppu.
Ekraanile ilmub kataloogikuva.
3
Valige (2345) noolenuppude abil 
kataloog ning vajutage 
nuppu.
Ekraanile ilmub valitud kataloogi indekspilt.
Võimaldab ühendada mitu pilti ning kuvada neid indekspildina. Saadud indekspilti 
on võimalik ka salvestada. Funktsioon võimaldab valida indekspildi osad ning 
paigutada neid suvaliselt.
1
Valige [Playback 2] 
menüüst [Index].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Index] menüü.
3
Vajutage (5) noolenuppu.
• i abil saab kustutada valitud kataloogi koos kõigi selles olevate piltidega. (lk.182)
• M nupu abil saab lülituda kalenderkuva/kataloogikuva vahel. Järgmisel kalendri/
kataloogikuva aktiveerimisel kuvatakse viimati kasutatud seadistus. 
Piltide ühendamine (Index)
100PENTX
100PENTX
100PENTX
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 1
1 0 1
1 0 2
1 0 2
1 0 3
1 0 3
1 0 4
1 0 4
1 0 5
1 0 5
1 0 1
1 0 2
10
1 0 3
1 0 4
1 0 5
Delete
1
2
MENU
Exit
Index
RAW Development
Playback dsp. methd.
Multi-img dsp. stngs.
Delete All
9 imgs.
e_kb464_84percent.book  Page 172  Monday, October 6, 2008  11:03 AM