Pentax km Operating Guide (et)

Download
173
Taasesituse funktsioonid
7
4
Valige (23) noolenuppude 
abil sobiv küljendus ning 
vajutage
4 nuppu.
Valida saab 5 küljenduse hulgast: Thumbnails/
Square/Random 1/Random 2/Random 3.
5
Valige (23) noolenupu abil [Copies] ning vajutage (5
noolenuppu.
6
Valige (23) noolenuppude 
abil sobiv piltide arv ning 
vajutage
4 nuppu.
Valida saab 12, 24 või 36 pilti.
7
Valige (23) noolenupu abil [Backgrnd.] ning vajutage (5
noolenuppu.
8
Valige (23) noolenuppude 
abil sobiv taustavärv ning 
vajutage
4 nuppu.
Valida saab valge või musta tausta.
9
Valige (23) noolenupu abil [Select] ning vajutage (5
noolenuppu.
MENU
Index
Layout
Copies
Backgrnd.
Select
Cancel
OK
OK
Create an image
MENU
Index
Layout
Copies
Backgrnd.
Select
Cancel
OK
OK
Create an image
12
24
36
MENU
Index
Layout
Copies
Backgrnd.
Select
Create an image
Cancel
12
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 173  Monday, October 6, 2008  11:03 AM