Pentax km Operating Guide (et)

Download
174
Taasesituse funktsioonid
7
10
Valige (23) noolenuppude abil 
pildivalik ning vajutage 
4 nuppu.
u (All images)
Valib automaatselt kõigi 
salvestatud piltide hulgast.
w (Manual)
:
Võimaldab valida indekspildi 
osad käsitsi.
x (Folder Name) :
Valib pildid automaatselt valitud 
kataloogist. 
Kui valisite w, valige jätkamiseks [Select image(s)] ning valige indekspildi 
osad käsitsi.
Kui valisite x, valige jätkamiseks [Select a folder] ning valige kataloog.
11
Valige (23) noolenuppude 
abil [Create an image] ning 
vajutage
4 nuppu.
Kaamera loob indekspildi ning kuvab 
kinnitusküsimuse.
12
Valige (23) noolenuppude 
abil [Save] või [Reshuffle] 
ning vajutage 
4 nuppu.
Save
:
Indekspilt salvestatakse P failina.
Reshuffle
:
Teostab uue suvalise valiku, koostab uue 
indekspildi ning kuvab saadud pildi.
Pärast indekspildi salvestamist naaseb kaamera 
taasesitusrežiimi ning kuvab indekspildi.
• Indekspildi loomiseks võib kuluda aega.
• Kui mälus olevate piltide hulk on väiksem kui [Copies] seadistus, ilmuvad pisipiltide 
[Thumbnails] küljendusse tühjad kohad. Teatud küljendusvalikute korral võib kaamera 
pisipilte dubleerida. 
• Kui valite Thumbnails või Square, paigutatakse pildid alustades väikseimast failinumbrist.
MENU
12
Index
Layout
Copies
Backgrnd.
Select
Create an image
Cancel
OK
OK
OK
MENU
12
Index
Layout
Copies
Backgrnd.
Select
Create an image
OK
OK
OK
MENU
Save
Reshuffle
Cancel
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 174  Monday, October 6, 2008  11:03 AM