Pentax km Operating Guide (et)

Download
175
Taasesituse funktsioonid
7
Piltide pööramine
Kuvatavat pilti saab enne salvestamist pöörata 90° vastupäeva. Pööramist puudutav 
info salvestatakse koos pildiga, taasesitusel kuvatakse pilt püstisena. 
1
Vajutage Q nuppu ning valige (45) noolenuppude 
abil pööratav pilt.
2
Vajutage (3) noolenuppu.
Iga nupuvajutusega pöördub ekraanil olev pilt 90° kraadi vastupäeva.
3
Vajutage 
4 nuppu.
Pildi pööramisinfo salvestub. 
Pööramisinfot ei saa salvestada kustutuskaitsega pildile.
100-0001
100-0001
100-0001
1/250
1/250
1/250
F2.8
F2.8
F2.8
O K
O K
O K
O K
O K
O K
OK
OK
3
3
e_kb464_84percent.book  Page 175  Monday, October 6, 2008  11:03 AM