Pentax km Operating Guide (et)

Download
176
Taasesituse funktsioonid
7
Piltide võrdlemine
Võimaldab kuvada kaks pilti kõrvuti.
1
Valige [Playback 1] menüüst 
[Image Comparison].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Viimatitehtud pilt kuvatakse ekraanil topelt.
3
Valige võrreldav pilt valikukettaga.
Ekraanikuva saab muuta järgmiselt.
4
Vajutage 
3 nuppu.
Kaamera naaseb tavalisse taasesitusrežiimi.
4 nupp
Iga nupuvajutusega muutub valikuraam järgmiselt: parempoolne pilt, 
mõlemad, vasakpoolne pilt. 
Noolenupp 
(2345)
Liigutab suurendatavat ala. Kui valikuraam on mõlemal pildil, 
saab juhtida mõlemat pilti samaaegselt.
Valikuketas
Kui valikuraam on vasakul või paremal pildil, kuvatakse eelmine/
järgmine pilt.
Kui valikuraam hõlmab mõlemat pilti, saab neid suurendada 
või vähendada samaaegselt sama suurendusega.
M nupp
Lülitab info kuva sisse/välja.
i nupp
Kui valikuraam on vasakul või paremal pildil, siis valitud pilt kustub.
1
2
MENU
Exit
Image Comparison
Slideshow
Digital Filter
Resize
Cropping
Protect
DPOF
100-0046
100-0046
100-0046
100-0046
100-0046
100-0046
OK
MENU
Exit
Exit
e_kb464_84percent.book  Page 176  Monday, October 6, 2008  11:03 AM