Pentax km Operating Guide (et)

Download
178
Taasesituse funktsioonid
7
4
Vajutage (5) noolenuppu ning 
valige (
23) noolenuppude abil 
sobiv seadistus.
1
Valige punktis 3 lk.177 [Start] ning 
vajutage 
4 nuppu.
Kuvatakse avaekraan ning slaidiesitlus algab.
Slaidiesitluse ajal kasutatavad funktsioonid
Pausi ajal kasutatavad operatsioonid
Slaidiesitluse käivitamine
4 nupp
Pause
Noolenupp (4)
Kuvab eelmise pildi
Noolenupp (5)
Kuvab järgmise pildi
Noolenupp (3)
Stop
4 nupp
Jätkab taasesitust (algusest)
Noolenupp (4)
Kuvab eelmise pildi
Noolenupp (5)
Kuvab järgmise pildi
Noolenupp (3)
Stop
MENU
Interval
Start
Screen effect
OFF
Repeat Playback
Cancel
Cancel
OK
OK
OK
3sec
5sec
10sec
30sec
OK
e_kb464_84percent.book  Page 178  Monday, October 6, 2008  11:03 AM