Pentax km Operating Guide (et)

Download
17
Enne kaamera kasutamist
1
Osade nimetused
*  Teisel illustratsioonil on kaamera kujutatud F
Q
 pildiotsija servata.
MF
AF
UP
Statiivikeere
Akupesa kate
Iseavaja tuli/
Distantspäästiku sensor
AF juhtvõll
Peegel
Objektiivi vabastusnupp
Objektiivi kontaktid
Kaardipesa kate
Akupesa katte 
lukustushoob
Rihma aas
Välgupesa
Objektiivi kinnitusmärk
(punane täpp)
Kaardi oleku tuli
Integreeritud välklamp
USB/Video pesa
Dioptri reguleerija
Aku/kaardi kate
Pildiotsija
Monitor
Pealüliti tuli
e_kb464_84percent.book  Page 17  Monday, October 6, 2008  11:03 AM