Pentax km Operating Guide (et)

Download
179
Taasesituse funktsioonid
7
2
Lõpetab slaidiesitluse.
Slaidiesitlus lõppeb kui taasesituse või pausi ajal teostada üht alljärgnevast.
• Noolenupu (3) vajutamisel
 *1
• Q nupu vajutamisel
 *1
3 nupu vajutamisel
 *1
• Päästiku vajutamisel poolenisti või lõpuni
 *2
• Režiimiketta pööramisel
 *2
*1 Kui slaidiesitlus lõppeb, lülitub kaamera tavalisse taasesitusrežiimi.
*2 Kui slaidiesitlus lõppeb, lülitub kaamera pildistusrežiimi.
e_kb464_84percent.book  Page 179  Monday, October 6, 2008  11:03 AM