Pentax km Operating Guide (et)

Download
180
Taasesituse funktsioonid
7
Mitmete piltide kustutamine
Indekspildi vaatest saab korraga ära kustutada mitmed valitud pildid.
1
Vajutage Q nuppu.
Kaamera lülitub taasesitusrežiimi ning kuvab ekraanil ühe pildi suurelt.
2
Pöörake valikuketast vasakule 
(
f suunas).
Ekraanile ilmub indekspilt.
Valitud piltide kustutamine
Kustutatud pilte ei ole võimalik taastada.
• Kustutuskaitstud faile ei saa kustutada.
• Korraga saab kustutamiseks valida kuni 100 faili.
100-0046
S e l e c t & D e l e t e
e_kb464_84percent.book  Page 180  Monday, October 6, 2008  11:03 AM