Pentax km Operating Guide (et)

Download
181
Taasesituse funktsioonid
7
3
Vajutage i nuppu.
9 kuvatakse piltidele.
4
Valige (2345) noolenuppude 
abil kustutatav pilt ning vajutage 
4 nuppu.
Valitud pildile ilmub O sümbol.
Pärast pildi valimist saab valikuketta 
abil seda pilti suurelt ekraanil kontrollida.
Kustutuskaitsega faile ei saa valida.
5
Vajutage i nuppu.
Ekraanile ilmub Delete kinnitusküsimus.
6
Valige (23) noolenuppude 
abil [Select&Delete].
7
Vajutage 
4 nuppu.
Valitud pildid on kustutatud.
D e l e t e
MENU
OK
S e l e c t & D e l e t e
MENU
O K
O K
O K
OK
C a n c e l
A l l   s e l e c t e d
A l l   s e l e c t e d
i m a g e s   a r e   d e l e t e d
i m a g e s   a r e   d e l e t e d
A l l   s e l e c t e d
i m a g e s   a r e   d e l e t e d
e_kb464_84percent.book  Page 181  Monday, October 6, 2008  11:03 AM