Pentax km Operating Guide (et)

Download
182
Taasesituse funktsioonid
7
Funktsioon võimaldab kustutada valitud kataloogi koos selles olevate piltidega.
1
Pöörake valikuketast taasesitusrežiimis 2 klõpsu vasakule 
(
f suunas).
Ekraanile ilmub kalendri/kataloogikuva.
Kui ekraanil on kataloogikuva, vajutage M nuppu.
2
Valige (2345) noolenuppude 
abil kustutatav kataloog ning 
vajutage 
i nuppu.
Ekraanile ilmub delete folder kinnitusküsimus.
3
Valige (23) noolenuppude 
abil [Delete].
4
Vajutage 
4 nuppu.
Valitud kataloog kustub koos kõigi 
pildifailidega.
Kui piltide hulgas on kustutuskaitsega 
faile, ilmub ekraanile kinnitusküsimus. 
Valige (23) noolenuppude abil [Delete All] 
või [Leave All] ning vajutage 
4 nuppu.
Kui valisite [Delete All] kustutatakse 
ka kustutuskaitsega pildid.
Kataloogi kustutamine
100PENTX
100PENTX
100PENTX
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 1
1 0 1
1 0 2
1 0 2
1 0 3
1 0 3
1 0 4
1 0 4
1 0 5
1 0 5
1 0 1
1 0 2
10
1 0 3
1 0 4
1 0 5
Delete
C a n c e l
D e l e t e s   a l l   i m a g e s   i n   t h e
D e l e t e s   a l l   i m a g e s   i n   t h e
s e l e c t e d   f o l d e r
s e l e c t e d   f o l d e r
D e l e t e
D e l e t e s   a l l   i m a g e s   i n   t h e
s e l e c t e d   f o l d e r
O K
O K
O K
OK
100PENTX
100PENTX
Delete All
3 image(s)
3 image(s)
Protected images are found
Protected images are found
  
Leave All
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 182  Monday, October 6, 2008  11:03 AM