Pentax km Operating Guide (et)

Download
183
Taasesituse funktsioonid
7
Funktsioon võimaldab kustutada korraga kõik pildid.
1
Valige [Playback 2] 
menüüst [Delete All].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
3
Valige (23) noolenuppude 
abil [Delete All].
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kõik failid kustutatakse.
Kui piltide hulgas on kustutuskaitsega faile, 
ilmub ekraanile kinnitusküsimus. Valige (23) 
noolenuppude abil [Delete All] või [Leave All] 
ning vajutage 
4 nuppu.
Kui valisite [Delete All] kustutatakse 
ka kustutuskaitsega pildid.
Kõikide piltide kustutamine
Kustutatud pilte ei ole võimalik taastada.
1
2
MENU
Exit
Index
RAW Development
Playback dsp. methd.
Multi-img dsp. stngs.
Delete All
9 imgs.
C a n c e l
O K
O K
O K
D e l e t e   a l l   i m a g e s
D e l e t e   a l l   i m a g e s
o n   m e m o r y   c a r d ?
o n   m e m o r y   c a r d ?
D e l e t e   a l l   i m a g e s
o n   m e m o r y   c a r d ?
MENU
OK
D e l e t e   A l l
D e l e t e   A l l
L e a v e   A l l
3   i m a g e ( s )
P r o t e c t e d   i m a g e s   a r e   f o u n d
3   i m a g e ( s )
P r o t e c t e d   i m a g e s   a r e   f o u n d
O K
O K
O K
OK
e_kb464_84percent.book  Page 183  Monday, October 6, 2008  11:03 AM