Pentax km Operating Guide (et)

Download
185
Taasesituse funktsioonid
7
5
Valige (23) noolenuppude abil [Protect].
Kustutuskaitse tühistamiseks valige [Unprotect].
6
Vajutage 
4 nuppu.
Pilt on kustutuskaitstud ning sellele kuvatakse ekraani ülemisse paremasse 
nurka 
Y ikoon. (lk.25)
Teistele piltidele kustutuskaitse seadmiseks korrake punkte 4 kuni 6. 
1
Valige punktis 3 lk.184 [All Images] ning vajutage 
4 nuppu.
2
Valige (23) noolenuppude abil 
[Protect] ning vajutage 
4 nuppu.
Kõik SD mälukaardil olevad pildifailid 
on kustutuskaitsega.
Kustutuskaitse tühistamiseks kõigil 
piltidel valige [Unprotect].
Kõikide piltide kustutuskaitse
MENU
Protect
Protect all images
Protect all images
  
  
Unprotect
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 185  Monday, October 6, 2008  11:03 AM