Pentax km Operating Guide (et)

Download
186
Taasesituse funktsioonid
7
Kaamera ühendamine AV seadmetega
Eraldi müüdava videokaabli I-VC28 abil saab pilte esitada televiisori või muu 
videosisendiga seadme abil.
1
Lülitage kaamera ja videoseade välja. 
2
Avage pesade kate, jälgige, et videokaabli pistikul olev nooleke 
jääks kohakuti 
S märgistusega kaamera kerel ning ühendage 
videokaabel kaamera USB/Video pesaga.
3
Ühendage kaabli teine ots kaamera video IN sisendiga.
4
Lülitage kaamera ja videoseade sisse.
• Kui kavatsete kaameraga pikema aja jooksul töötada, on vooluallikana soovitatav 
kasutada vooluadapterit K-AC84 (müügil eraldi lisana). (lk.40)
• Mitme videosisendiga seadmete puhul lugege vastavaid kasutusjuhendeid ning 
valige see kanal, mille külge on kaamera ühendatud.
• Sõltuvalt regioonist võib failide taasesitus videoseadmete abil ebaõnnestuda, 
kui videosignaali süsteem erineb kaameras määratust. Taolisel juhul tuleb kaamerat 
seadistada. (lk.225)
• Kui kaamera on ühendatud videoseadmetega, lülitub monitor välja.
UP
e_kb464_84percent.book  Page 186  Monday, October 6, 2008  11:03 AM