Pentax km Operating Guide (et)

Download
188
Piltide töötlemine
8
Pildi suuruse muutmine
Pildifaili suurust saab muuta pikslite arvu vähendamise, kvaliteeditaseme langetamise 
või pildi lõikamise (crop) teel.
Võimaldab muuta pildifaili suurust, vähendades pikslite arvu ja kvaliteeditaset.
1
Valige [Playback 1] 
menüüst [Resize].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
3
Valige (45) noolenuppude 
abil muudetav pilt ning vajutage 
nuppu.
Ekraanile ilmub pikslite arvu ja kvaliteedi 
määramise vaade.
Pikslite arvu ja kvaliteeditaseme muutmine
• Suurust saab muuta ainult selle kaameraga jäädvustatud JPEG failide puhul.
• Originaalfailiga võrreldes suuremat pikslite arvu või kõrgemat kvaliteeditaset 
valida ei saa.
1
2
MENU
Exit
Image Comparison
Slideshow
Digital Filter
Resize
Cropping
Protect
DPOF
MENU
Resize this image
Resize this image
  
100-0046
100-0046
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 188  Monday, October 6, 2008  11:03 AM