Pentax km Operating Guide (et)

Download
189
Piltide töötlemine
8
4
Valige (23) noolenupu abil 
[JPEG Rec. Pixels] ning määrake 
(
45) noolenuppude abil pikslite arv.
Valida saab J, P, i või m (640×416).
5
Valige (23) noolenuppude abil [JPEG Quality] ning määrake 
(
45) noolenuppude abil kvaliteeditase.
Valida saab C, D või E.
6
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub salvestamise kinnitusküsimus.
7
Valige (23) noolenuppude 
abil [Save as].
8
Vajutage 
4 nuppu.
Muudetud suurusega pilt salvestatakse uue failina.
MENU
JPEG Rec. Pixels
JPEG Quality
10
M
OK
OK
OK
MENU
Save as
Save image as a new file
Save image as a new file
Cancel
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 189  Monday, October 6, 2008  11:03 AM