Pentax km Operating Guide (et)

Download
190
Piltide töötlemine
8
Võimaldab pildist soovitud osa välja lõigata ning salvestada eraldi failina.
1
Valige [Playback 1] 
menüüst [Cropping].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
3
Valige (45) noolenuppude 
abil lõigatav pilt ning vajutage 
nuppu.
Ekraanile ilmub lõigatava ala määramise 
vaade.
4
Valige lõigatava ala suurus 
ja asend pildis.
Määrake lõigatav ala järgmiste 
protseduuride abil.
Pildi servade lõikamine (Crop)
• Lõigata saab ainult selle kaameraga jäädvustatud JPEG faile.
• Originaalfailist suuremat ala ei saa määrata.
1
2
MENU
Exit
Image Comparison
Slideshow
Digital Filter
Resize
Cropping
Protect
DPOF
MENU
Crops this image
Crops this image
  
100-0046
100-0046
OK
OK
OK
MENU
OK
OK
OK
INFO
e_kb464_84percent.book  Page 190  Monday, October 6, 2008  11:03 AM