Pentax km Operating Guide (et)

Download
191
Piltide töötlemine
8
5
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub salvestamise kinnitusküsimus.
6
Valige (23) noolenuppude 
abil [Save as].
7
Vajutage 
4 nuppu.
Lõigatud pilt salvestatakse uue failina.
Valikuketas
Lõigatava ala suuruse määramine. Valige k (3680×2448), 
a (3456×2320), 
a (3264×2160), P (3008×2000), 
g (2464×1632), i (1824×1216) või j (1248×832).
Noolenupp (2345)
Lõigatava ala nihutamine.
M nupp
Lõigatava ala pööramine. Kasutatav ainult sellise 
pikslimõõdu puhul, mis võimaldab ala pööramist.
MENU
Save as
Save image as a new file
Save image as a new file
Cancel
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 191  Monday, October 6, 2008  11:03 AM