Pentax km Operating Guide (et)

Download
193
Piltide töötlemine
8
1
Valige taasesitusrežiimis pilt.
2
Valige [Playback 1] 
menüüst [Digital Filter].
3
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub filtri valikumenüü.
Brightness
Võimaldab muuta pildi heledust.
±8 astet
Custom
Seadistage filter vastavalt 
oma eelistustele.
Color intensity: Off/+1/+2/+3
Color (Värv): Red/ Magenta/
Cyan/Blue/Green/Yellow/
High Contrast: Off/+1/+2/+3
Soft focus: Off/+1/+2/+3
Outline highlight: -3 kuni +3
Tone Break: Off/Red/Green/
Blue
Shading Level: -3 kuni +3
Shading Type: 6 tüüpi
Digitaalfiltreid saab kasutada ainult selle kaameraga tehtud JPEG ja RAW failide 
töötlemiseks. 
Filtri nimi
Efekt
Seadistused
1
2
MENU
Exit
Image Comparison
Slideshow
Digital Filter
Resize
Cropping
Protect
DPOF
e_kb464_84percent.book  Page 193  Monday, October 6, 2008  11:03 AM