Pentax km Operating Guide (et)

Download
194
Piltide töötlemine
8
4
Valige (2345) noolenuppude 
abil filter ning vajutage 
4 nuppu.
Valige filter ning kontrollige selle mõju 
pildile ekraanil.
Mõne teise pildi kuvamiseks kasutage 
valikuketast.
5
Parameetri valimiseks kasutage (23) noolenuppe, 
seadistamiseks kasutage (
45) noolenuppe.
6
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub salvestamise kinnitusküsimus.
7
Valige (23) noolenuppude 
abil [Uses filters in combination] 
või [Save as].
Kui soovite pildile rakendada mitut filtrit, 
valige [Uses filters in combination].
8
Vajutage 
4 nuppu.
Kui valisite [Uses filters in combination], naaseb kaamera punkti 4. 
Kui valisite [Save as], salvestatakse töödeldud pilt eraldi failina. 
Ühele pildile saab korraga kombineeritult rakendada kuni 20 filtrit. 
Toy Camera
Toy Camera
MENU
HDR
HDR
100-0001
100-0001
O K
O K
O K
OK
Red
Red
MENU
OK
100-0001
100-0001
Slim Level
Slim Level
MENU
OK
100-0001
100-0001
OFF
-8
+8
Color Filter
Slim Filter
MENU
Save as
Uses filters in combination
Continue selecting filters
Continue selecting filters
Cancel
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 194  Monday, October 6, 2008  11:03 AM