Pentax km Operating Guide (et)

Download
195
Piltide töötlemine
8
RAW failide töötlemine
Salvestatud RAW faile saab konverteerida JPEG failideks.
1
Valige [Playback 2] menüüst 
[RAW Development].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
3
Valige taasesitusrežiimis (45
noolenuppude abil töödeldav pilt.
4
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmuvad pildifaili salvestatud 
parameetrid.
Parameetrite määramise kohta lugege 
“Parameetrite määramine”.
Töödelda saab ainult selle kaameraga jäädvustatud RAW faile. Selles kaameras 
ei saa töödelda teiste kaameratega jäädvustatud RAW ja JPEG faile.
RAW faili töötlemine
1
2
MENU
Exit
Index
RAW Development
Playback dsp. methd.
Multi-img dsp. stngs.
Delete All
9 imgs.
D e v e l o p   t h i s   i m a g e
D e v e l o p   t h i s   i m a g e
D e v e l o p   t h i s   i m a g e
MENU
100-0011
100-0011
100-0011
O K
O K
O K
OK
Recorded Pixels
Recorded Pixels
MENU
OK
ISO NR
ISO NR
sRGB
sRGB
On
On
10
e_kb464_84percent.book  Page 195  Monday, October 6, 2008  11:03 AM