Pentax km Operating Guide (et)

Download
196
Piltide töötlemine
8
5
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub salvestamise kinnitusküsimus.
6
Valige (23) noolenuppude 
abil [Save as].
7
Vajutage 
4 nuppu.
Töödeldud pilt salvestatakse teise nimega.
8
Valige (23) noolenuppude 
abil [Exit] ning vajutage 
4 nuppu.
Mõne teise pildi töötlemiseks 
valige [Continue].
MENU
Save as
Save image as a new file
Save image as a new file
Cancel
OK
OK
OK
Exit
Continue
Save images are completed.
Save images are completed.
Continue Developing?
Continue Developing?
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 196  Monday, October 6, 2008  11:03 AM