Pentax km Operating Guide (et)

Download
Enne kaamera kasutamist
1
19
1
g (Help) nupp
Kuvab monitorile režiimi või 
funktsiooni selgituse. (lk.34)
Sellele nupule saab omistada 
ka muid funktsioone. (lk.154)
2
Päästik
Vajutage päästikut pildistamiseks. 
(lk.62)
3
Pealüliti
Kaamera sisse/väljalülitamine. 
(lk.49)
4
Objektiivi vabastusnupp
Vajutage objektiivi kinnituse 
vabastamiseks. (lk.47)
5
mc nupp
Määrab särikompensatsiooni 
ja ava väärtuse. (lk.91, lk.98, lk.104)
6
Režiimiketas
Muudab pildistusrežiimi. (lk.80)
7
Teravustamisrežiimi hoob
Võimaldab kasutada 
teravustamiseks autofookust 
(lk.109) ja manuaalfookust (lk.116).
8
K nupp
Vajutage välklambi avamiseks 
sellel nupul. (lk.65)
9
Valikuketas
Määrab säriaja, avaarvu, 
tundlikkuse või särikompensatsiooni 
väärtuse.
0
= nupp
Selle nupu funktsiooniks saab 
määrata kas objekti teravustamise 
või särilukustuse. (lk.100, lk.105, 
lk.110)
a
Q nupp
Käivitab taasesitusrežiimi. 
(lk.72, lk.166)
b
M nupp
Lülitab monitorile kuvatavat 
olekuinfot sisse/välja. (lk.23)
c
3 nupp
Kuvab [A Rec. Mode 1] menüü 
(lk.77). Teiste menüüde 
kuvamiseks vajutage (5) 
noolenuppu.
d
4 nupp
Kuvab kontrollpaneeli (lk.23). 
Kui kontrolpaneel või menüü 
on avatud, saab tehtud valikuid 
selle nupu abil kinnitada. 
e
Noolenupud (2345)
Avab võtterežiimi/välgurežiimi/
värvustasakaalu/tundlikkuse 
seadistusmenüü (lk.76).
Kui kontrolpaneel või menüü 
on avatud, saab selle nupu 
abil valikuid muuta.
e_kb464_84percent.book  Page 19  Monday, October 6, 2008  11:03 AM