Pentax km Operating Guide (et)

Download
200
Trükkimine kaamera abil
9
Trükiseadistused (DPOF)
Piltidega SD mälukaardi võib viia fotolaborisse ning tellida sellel olevad pildid 
paberfotodena.
DPOF (Digital Print Order Format) seadistused võimaldavad määrata koopiate 
arvu ja kuupäeva pealetrüki valiku.
1
Valige [Playback 1] 
menüüst [DPOF].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
3
Valige (23) noolenuppude 
abil [Single Image] ning 
vajutage
4 nuppu.
• DPOF seadistusi ei saa teha RAW failide puhul.
• DPOF seadistuse saab teha korraga maksimaalselt 999 pildile.
Üksikute piltide trükkimine
1
2
MENU
Exit
Image Comparison
Slideshow
Digital Filter
Resize
Cropping
Protect
DPOF
MENU
Single Image
All Images
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 200  Monday, October 6, 2008  11:03 AM