Pentax km Operating Guide (et)

Download
201
Trükkimine kaamera abil
9
4
Mõne pildi jaoks DPOF seadistuste 
tegemiseks valige (
45) noolenuppude 
abil pildifail.
5
Valige (23) noolenuppude abil koopiate arv.
Teha saab kuni 99 koopiat.
6
Määrake valikuketta abil kuupäeva 
trüki valik (
O) või (P).
O: Pildile trükitakse kuupäev.
P : Kuupäeva pildile ei trükita.
Teiste piltide seadistamiseks korrake 
samme 4 kuni 6 (kuni 999 pilti). 
7
Vajutage 
4 nuppu.
Pildi DPOF seadistused salvestuvad ning kaamera naaseb taasesitusrežiimi.
Sõltuvalt printerist või fotolabori trükiseadmetest ei pruugi kuupäeva trükk pildile 
toimuda isegi juhul, kui olete vastava DPOF seadistuse teinud.
DPOF seadistuste tühistamiseks valige koopiate arvuks punktis 5 [00] ning 
vajutage
4 nuppu.
MENU
Copies
Copies
00
00
Date
Date
Date
Date
100-0046
100-0046
OK
OK
OK
MENU
Copies
Copies
01
01
Date
Date
Date
Date
100-0046
100-0046
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 201  Monday, October 6, 2008  11:03 AM