Pentax km Operating Guide (et)

Download
202
Trükkimine kaamera abil
9
1
Valige punktis 3 [All Images] lk.200.
Ekraanile ilmub kõikide piltide DPOF seadistuse 
menüü.
2
Valige koopiate arv ning 
kuupäeva trüki valik.
Seadistamise kohta lugege punkte 5 ja 6 lk.201.
3
Vajutage 
4 nuppu.
Kõikide piltide kohta tehtud DPOF seadistused salvestuvad ning kaamera 
naaseb taasesitusrežiimi.
Kõikide piltide seadistamine
Seadistustest määratud koopiate arv kehtib kõikide piltide kohta, üksikute piltide 
trükiseadistused tühistuvad. Enne trükkimist veenduge koopiate arvu õigsuses.
MENU
Single Image
All Images
OK
OK
OK
MENU
Copies
Copies
00
00
Date
Date
Date
Date
DPOF setting for all
DPOF setting for all
images
images
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 202  Monday, October 6, 2008  11:03 AM