Pentax km Operating Guide (et)

Download
203
Trükkimine kaamera abil
9
Trükkimine PictBridge abil
See funktsioon võimaldab pilte trükkida otse kaamerast ilma arvuti abita 
(Direct Print).
Ühendage kaamera kaasasoleva USB kaabli abil (I-USB7) PictBridge toega 
printeriga.
Valige pärast kaamera printeriga ühendamist trükitavad pildid, määrake koopiate 
arv ja kuupäeva pealetrükk pildile.
Otsetrükkimine toimub järgmiste sammudena.
1 Valige kaameras USB Connection seadistuseks [PictBridge] (lk.204)
2 Ühendage kaamera printeriga (lk.205)
3 Määrake trükkimisvalikud
Üksikute piltide trükkimine (lk.206)
Kõikide piltide trükkimine (lk.208)
Trükkimine DPOF seadistustega (lk.209)
• Printeriga ühendamise ajal on vooluallikana soovitav kasutada eraldi müüdavat 
vooluadapterit K-AC84. Kui printeriga ühendatud kaamera tühja aku tõttu välja lülitub, 
ei pruugi printer ootuspäraselt töötada ning andmed võivad kaotsi minna.
• Ärge eemaldage USB kaablit andmete ülekandmise ajal.
• Printeri tüübist sõltuvalt ei pruugi kõik kaameraga tehtud seadistused (DPOF seaded) 
printeri jaoks kehtivad olla.
• Kui koopiate arv ületab 500, võib printer anda veateate.
• Indekspildi (kus mitmed pisipildid on ühel lehel) trükkimine ei pruugi iga printeriga 
õnnestuda. Selleks peab printer toetama indekspildi trükkimist. Indekspilti saab trükkida 
arvuti abil.
• RAW faile ei saa kaamerast otse trükkida. Konverteerige pilt [RAW Development] 
(lk.195) abil JPEG failiks või laadige RAW fail arvutisse ning kasutage trükkimiseks 
PENTAX PHOTO Browser 3 programmi.
• Kaamera ja arvuti ühendamise kohta lugege PENTAX PHOTO Browser 3/
PENTAX PHOTO Laboratory 3 kasutusjuhendit.
e_kb464_84percent.book  Page 203  Monday, October 6, 2008  11:03 AM