Pentax km Operating Guide (et)

Download
205
Trükkimine kaamera abil
9
1
Lülitage kaamera välja.
2
Avage pesade kate, jälgige, et USB kaabli pistikul olev S sümbol 
jääks kohakuti vastava märgistusega kaamera kerel ning ühendage 
kaabel kaamera USB/Video pesaga.
3
Ühendage kaamera USB kaabli abil otse PictBridge ühilduva 
printeriga.
PictBridge ühilduvatel printeritel võib olla PictBridge logo.
4
Lülitage printer sisse.
5
Pärast printeri täielikku käivitumist 
lülitage kaamera sisse.
Ekraanile ilmub PictBridge menüü.
Kaamera ühendamine printeriga
PictBridge menüü ei ilmu ekraanile kui [USB Connection] seadistus on [PC].
UP
S i n g l e   I m a g e
A l l   I m a g e s
D P O F   A U TO P R I N T
O K
O K
O K
S e l e c t   p r i n t i n g   m o d e
S e l e c t   p r i n t i n g   m o d e
S e l e c t   p r i n t i n g   m o d e
OK
e_kb464_84percent.book  Page 205  Monday, October 6, 2008  11:03 AM