Pentax km Operating Guide (et)

Download
206
Trükkimine kaamera abil
9
1
Valige (23) noolenuppude abil 
PictBridge menüüst [Single Image].
2
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub trükkimise vaade.
3
Valige (45) noolenuppude 
abil trükitav pilt.
4
Valige (23) noolenuppude abil koopiate arv.
Maksimaalselt saab trükkida kuni 99 koopiat.
5
Määrake valikuketta abil kuupäeva trüki valik (O) või (P).
O: Pildile trükitakse kuupäev.
P : Kuupäeva pildile ei trükita.
6
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub trükiseadistuste kinnitusküsimus.
Vaikimisi seadistustega trükkimiseks jätkake punktist 11.
Seadistuste muutmiseks jätkake punktist 7.
Üksikute piltide trükkimine
S i n g l e   I m a g e
A l l   I m a g e s
D P O F   A U TO P R I N T
O K
O K
O K
S e l e c t   p r i n t i n g   m o d e
S e l e c t   p r i n t i n g   m o d e
S e l e c t   p r i n t i n g   m o d e
OK
MENU
Copies
Copies
1
1
Date
Date
Date
Date
100-0046
100-0046
Print this image
Print this image
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 206  Monday, October 6, 2008  11:03 AM