Pentax km Operating Guide (et)

Download
207
Trükkimine kaamera abil
9
7
Valige (23) noolenupu 
abil [Paper Size] ning vajutage (
5
noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Paper Size] menüü.
8
Valige noolenuppude (2345
abil sobiv paberimõõt.
Valida saab ainult sellise paberimõõdu, 
mida teie printer toetab.
[
_ Setting] valimisel trükitakse pildid 
vastavalt printeri seadistustele.
9
Vajutage 
4 nuppu.
10
Korrake punkte 7 kuni 9 ning seadistage ka [Paper Type], 
[Quality] ja [Border Status].
Kui nende seadistuste väärtus on [
_ Setting], trükitakse pildid printeri 
enda seadistuste järgi.
Rohkemate E märkidega paberitüüp toetab paremat paberit.
Rohkemate E märkidega kvaliteeditase tähistab kõrgemat trükikvaliteeti.
11
Valige (23) noolenuppude abil [Printing starts] ning vajutage 
4 nuppu.
Pilt trükitakse vastavalt tehtud seadistustele.
Trükkimise katkestamiseks vajutage 
3 nuppu.
MENU
Print
Print
OK
Print all images
Print all images
  
Printing starts
Quality
Paper Type
Paper Size
Border Status
Setting
Setting
Setting
Setting
P a p e r   S i z e
C a r d
8
×10
A 4
A 3
L e t t e r
11
×17
2 L
P o s t c a r d  
4
×6
L
1 0 0 × 1 5 0
MENU
_Setting
O K
OK
C a n c e l
e_kb464_84percent.book  Page 207  Monday, October 6, 2008  11:03 AM