Pentax km Operating Guide (et)

Download
208
Trükkimine kaamera abil
9
1
Valige (23) noolenuppude abil 
PictBridge menüüst [All Images].
2
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub print all menüü.
3
Valige koopiate arv ning kuupäeva 
trüki valik.
Valitud koopiate arv ning kuupäeva 
trüki seadistus kehtib kõikidele piltidele.
Seadistamise kohta lugege punkte 4 ja 5 
lk.206.
Kontrollige (45) noolenuppude 
abil trükitavad pildid üle.
4
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub trükiseadistuste kinnitusküsimus.
Seadistamise kohta lugege punkte 7 kuni 10 lk.207.
5
Valige (23) noolenuppude abil [Printing starts] ning vajutage 
4 nuppu.
Kõik pildid trükitakse vastavalt tehtud seadistustele.
Trükkimise katkestamiseks vajutage 
3 nuppu.
Kõikide piltide trükkimine
S i n g l e   I m a g e
A l l   I m a g e s
D P O F   A U TO P R I N T
O K
O K
O K
S e l e c t   p r i n t i n g   m o d e
S e l e c t   p r i n t i n g   m o d e
S e l e c t   p r i n t i n g   m o d e
OK
MENU
Copies
Total
1
28
Date
Date
Date
100-0046
100-0046
Print all images
Print all images
  
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 208  Monday, October 6, 2008  11:03 AM