Pentax km Operating Guide (et)

Download
209
Trükkimine kaamera abil
9
1
Valige (23) noolenuppude abil PictBridge menüüst 
[DPOF AUTOPRINT].
2
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub DPOF seadistuste 
trükimenüü.
Kontrollige (45) noolenuppude abil 
piltide koopiate arv, kuupäeva trüki valik 
ning koopiate koguarv. Trükiseadistused 
on tehtud.
3
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub trükiseadistuste kinnitusküsimus.
Seadistamise kohta lugege punkte 7 kuni 10 lk.207.
4
Valige (23) noolenuppude abil [Printing starts] ning vajutage 
4 nuppu.
Pildid trükitakse vastavalt valitud seadistustele.
Trükkimise katkestamiseks vajutage 
3 nuppu.
Kui olete trükkimise lõpetanud, eemaldage USB kaabel kaamera ja printeri küljest.
1
Lülitage kaamera välja.
2
Eemaldage USB kaabel kaamera küljest ning printerist.
Trükkimine DPOF seadistustega
USB kaabli eemaldamine
1
10
10
P r i n t   w i t h   D P O F   s e t t i n g s
P r i n t   w i t h   D P O F   s e t t i n g s
1
10
MENU
OK
100-0046
100-0046
100-0046
P r i n t
P r i n t
D a t e
D a t e
C o p i e s
C o p i e s
To t a l
To t a l
e_kb464_84percent.book  Page 209  Monday, October 6, 2008  11:03 AM