Pentax km Operating Guide (et)

Download
213
Kaamera seadistused
10
R3
Pixel Mapping
Kaardistab ning korrigeerib CCD sensori 
defektsed pikslit.
lk.228
Dust Alert
Tuvastab CCD sensori pinnal oleva tolmu.
lk.244
Dust Removal
Puhastab CCD sensorit raputamise teel.
lk.243
Sensor Cleaning
Lukustab peegli CCD sensori puhastamise 
ajaks ülemisse asendisse.
lk.246
Format
SD mälukaardi formaatimine.
lk.214
Menüü
Üksus
Funktsioon
Lk
1
2 3
MENU
Exit
Date Adjust
World Time
Text Size
Guide display
Folder Name
English
3sec
Date
Beep
Std.
 [R Set-up 1] menüü
1
2
3
MENU
Exit
LCD Color Tuning
Brightness Level
Video Output
USB Connection
Auto Power Off
Select battery
±0
NTSC
1min
Reset
PC
AUTO
  [R Set-up 2] menüü
1 2
3
MENU
Exit
Dust Alert
Pixel Mapping
Dust Removal
Sensor Cleaning
Format
 [R Set-up 3] menüü
e_kb464_84percent.book  Page 213  Monday, October 6, 2008  11:03 AM