Pentax km Operating Guide (et)

Download
215
Kaamera seadistused
10
Helisignaali, kuupäeva/kellaaja 
ja töökeele seadistmaine
Kaamera helisignaale on võimalik välja lülitada. Vaikimisi seadistus on kõigil 
helidel O (sees).
Seadistatavaid üksusi on viis: teravuse märguanne, AE-L (AE luku nupu tööheli), 
RAW (RAW nupu tööheli), iseavaja ja distantspäästik.
1
Valige [R Set-up 1] menüüst [Beep].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Beep] menüü.
3
Valige (23) noolenuppude 
abil soovitud üksus ning määrake 
(
45) noolenuppude abil sees (O
või väljas (
P).
Kõikide helide korraga keelamiseks valige 
[Setting] ning valige (45) noolenuppude 
abil Väljas (P).
4
Vajutage kaks korda 
3 nuppu.
Ekraanile ilmub menüü avamisele eelnenud vaade.
Helisignaalide väljalülitamine
Beep
In-focus 
AE-L
RAW
Self-timer
Remote Control
Setting
MENU
e_kb464_84percent.book  Page 215  Monday, October 6, 2008  11:03 AM