Pentax km Operating Guide (et)

Download
219
Kaamera seadistused
10
Funktsioon võimaldab muuta kaamera töökeelt.
Valida saab 19 keelt: inglise, prantsuse, saksa, hispaania, portugali, itaalia, 
hollandi, taani, rootsi, soome, kreeka, poola, tšehhi, ungari, türgi, vene, korea, 
hiina (traditsionaalne ja lihtsustatud) ning jaapani keele vahel.
Seadistage [Language/
] [R Set-up 1] menüüs (lk.212).
1 Töökeel (lk.50)
Regioon
Linn
Okeaania
Perth
Adelaide
Sydney
Noumea
Wellington
Auckland
Pago Pago
Töökeele seadistamine
MENU
Cancel
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 219  Monday, October 6, 2008  11:03 AM