Pentax km Operating Guide (et)

Download
220
Kaamera seadistused
10
Monitori ja menüü kuva seadistamine
Menüüdes kasutatava teksti suuruseks on võimalik valida [Std.] (tavapärane) 
või [Large] (suurendatud).
Seadistage [Text Size] alt [R Set-up 1] menüüs. (lk.212)
Määrab kaamera sisselülitamisel või töörežiimi vahetamisel kuvatavate 
juhiste viivituse. (lk.22)
Valige [Off], [3sec], [10sec] või [30sec]. Vaikimisi seadistus on [3sec].
Seadistage [Guide display] alt [R Set-up 1] menüüs. (lk.212)
Teksti suuruse muutmine
Juhiste kuvamise viivitus
1
2 3
Date Adjust
World Time
Text Size
Guide display
Folder Name
English
Date
Beep
MENU
Cancel
Large
Std.
OK
OK
OK
1
2 3
MENU
Cancel
Date Adjust
World Time
Text Size
Guide display
Folder Name
English
Beep
Off
3sec
10sec
30sec
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 220  Monday, October 6, 2008  11:03 AM