Pentax km Operating Guide (et)

Download
221
Kaamera seadistused
10
Seadistab oleku kuva näitamise monitoril.
Vaikimisi seadistus on [On] (sees).
Seadistage [21. Display status] alt [A Custom Setting 3] menüüs. (lk.78)
Monitori heledust saab vajadusel raske nähtavuse tingimustes reguleerida.
Ereduse reguleerimine toimub [Brightness Level] alt [R Set-up 2] menüüs (lk.212).
Oleku kuva seadistamine
Monitori heleduse reguleerimine
21. Display status
The status screen is
displayed all the time
 
On
Off
1
2
3
MENU
Cancel
OK
OK
OK
Brightness Level
Brightness Level
00
e_kb464_84percent.book  Page 221  Monday, October 6, 2008  11:03 AM