Pentax km Operating Guide (et)

Download
222
Kaamera seadistused
10
Monitori värve saab reguleerida.
1
Valige [R Set-up 2] menüüst [LCD Color Tuning].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [LCD Color Tuning] menüü.
3
Määrake (2345) noolenuppude 
abil sobiv värvitoon.
Valida saab 15 seadistuse hulgast.
4
Vajutage 
4 nuppu.
5
Vajutage 
3 nuppu.
Ekraanile ilmub menüü avamisele eelnenud vaade.
Kaamera võimaldab seadistada kiire ülevaate kestvust ning histogrammi ja ala/
ülesäris alade kuvamist. Vaikimisi kestvus on [1sec], histogrammi ning ala/ülesäris 
alade seadistus on [Off] (Väljas).
1
Valige [Rec. Mode 2] menüüst [Instant Review].
Monitori värvide seadistamine
G-M
Reguleerib värvitooni rohelise ja magenta vahel.
23
B-A
Reguleerib värvitooni sinise ja merevaigu tooni vahel.
45
Kiire ülevaate kestuse ja digitaalse eelvaate 
seadistamine
± 0
± 0
G 1
G 1
G 1
C a n c e l
C a n c e l
MENU
L C D   C o l o r   Tu n i n g
L C D   C o l o r   Tu n i n g
G
G
B
B
A
A
A
M
M
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 222  Monday, October 6, 2008  11:03 AM