Pentax km Operating Guide (et)

Download
224
Kaamera seadistused
10
Pildikataloogidele nimede omistamine
Funktsioon võimaldab valida pildikataloogidele nimede andmise meetodi. 
Vaikimisi seadistus on [Date].
Seadistage [Folder Name] alt [R Set-up 1] menüüs. (lk.212)
Võimalik on seadistada failinumbrite omistamise meetodit uue kataloogi loomisel. 
Valige [File No.] seadistuseks [A Rec. Mode 3] menüü [Memory] üksuse alt O (sees) 
või P (väljas). (lk.229)
Katalooginime valimine
Date
Pildistamise kuu ja päeva kaks numbrit võetakse katalooginimesse kujul 
[xxx_MMDD] kus [xxx] on järjestikune number vahemikus 100 kuni 999. 
[MMDD] (kuu ja päev) kuvatakse vastavalt [Date Adjust] (lk.216) alt valitud 
kuupäeva esitlusviisile.
(Näide) 101_0125: selles kataloogis olevad pildid on tehtud 25. jaanuaril
PENTX
Kataloogidele omistatakse nimed kujul [xxxPENTX].
(Näide) 101PENTX
Failinumbrite seadistus
O (sees)
Viimasesse kataloogi viimati salvestatud pildi number jäetakse mällu ning 
järgmisele pildile omistatakse ühe võrra suurem number ka uue kataloogi 
loomisel.
P (väljas)
Iga uue kataloogi loomisel algab failinumbrite omistamine algusest. 
Näiteks saab uue kataloogi esimene fail numbriks 0001.
Kui mälus olevate piltide arv ületab 500, jaotab kaamera pildid 500 kaupa kataloogidesse. 
Automaatse kahvelduse korral salvestatakse failid samasse kataloogi kuni pildistamine 
lõppeb (isegi kui failide arv ületab 500).
1
2 3
MENU
Cancel
Date Adjust
World Time
Text Size
Guide display
Folder Name
English
3sec
Beep
Std.
Date
PENTX
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 224  Monday, October 6, 2008  11:03 AM