Pentax km Operating Guide (et)

Download
225
Kaamera seadistused
10
Videosignaali süsteemi muutmine 
ja energiaseadistused
Kaamera ühendamisel AV seadmetega valige pildistamiseks ning taasesituseks 
õige videosüsteem (NTSC või PAL).
Seadistage [Video Output] alt [R Set-up 2] menüüs. (lk.212)
1 Kaamera ühendamine AV seadmetega (lk.186)
Kaamerat on võimalik seadistada selliselt, et see lülitub välja kui teatud aja jooksul 
pole ühtegi operatsiooni teostatud. Valida saab [1min], [3min], [5min], [10min], [30min] 
või [Off]. Vaikimisi seadistus on [1min].
Seadistage [Auto Power Off] alt [R Set-up 2] menüüs. (lk.212)
Videosignaali süsteemi muutmine
Vaikimisi videosüsteem sõltub regioonist. Kui valite maailma aja seadistustest mõne 
regiooni, valitakse videoväljund selle regiooni vaikimisi videosüsteemist lähtuvalt.
Automaatne väljalülitus
1
2
3
LCD Color Tuning
Brightness Level
Video Output
USB Connection
Auto Power Off
Select battery
±0
NTSC
1min
Reset
PC
MENU
Cancel
OK
OK
OK
AUTO
NTSC
PAL
1
2
3
MENU
Cancel
LCD Color Tuning
Brightness Level
Video Output
USB Connection
Auto Power Off
Select battery
±0
Reset
OK
OK
OK
1min
3min
5min
10min
30min
Off
e_kb464_84percent.book  Page 225  Monday, October 6, 2008  11:03 AM