Pentax km Operating Guide (et)

Download
226
Kaamera seadistused
10
Valib kaameras kasutatava toiteelemendi tüübi. Vaikimisi seadistus on [Auto-detect].
1
Valige [R Set-up 2] menüüst [Select battery].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Select battery] menüü.
3
Valige noolenuppude (23
abil menüüst elemendi tüüp.
Kui valite [Auto-detect], tuvastab kaamera 
automaatselt elemendi tüübi.
4
Vajutage 
4 nuppu.
5
Vajutage kaks korda 
3 nuppu.
Ekraanile ilmub menüü avamisele eelnenud vaade.
Automaatne väljalülitus ei toimi slaidiesitluse või USB ühenduse ajal.
Elemendi tüübi valimine
Kui kasutatav element erineb menüüs tehtud seadistusest, ei pruugi kaamera laetuse 
indikaatorit korrektselt kuvada. Palun valige õige elemendi tüüp. Reeglina automaatse 
seadistusega probleeme ei esine. Jahedas pildistades ning pikka aega seisnud patareisid 
kasutades tuleks õige tüüp siiski seadistada. Selliselt kuvab kaamera laetuse indikaatorit 
korrektselt. 
1
2
3
Brightness Level
±0
Reset
MENU
Cancel
OK
OK
OK
Select battery
Auto-detect
Nickel hydride
Alkali
Lithium
AUTO
Li
AL
Ni-MH
AUTO
e_kb464_84percent.book  Page 226  Monday, October 6, 2008  11:03 AM