Pentax km Operating Guide (et)

Download
227
Kaamera seadistused
10
Valige pealüliti tule meetodiks [Std.], [Weak] või [Off] (Väljas).
Vaikimisi seadistus on [Std.].
Seadistamine toimub [20. Power lamp] alt [A Custom Setting 3] menüüs (lk.78).
Pealüliti tule seadistamine
[Off] (Väljas) seadistuse korral süttib tuli kui kaamera edastab USB ühenduse kaudu 
andmeid arvutisse või printerisse. 
20. Power lamp
The power lamp is lit
when the camera is
switched on
Std.
Weak
Off
e_kb464_84percent.book  Page 227  Monday, October 6, 2008  11:03 AM