Pentax km Operating Guide (et)

Download
228
Kaamera seadistused
10
Vigaste pikslite kaardistamine
Pixel mapping on funktsioon, mis kaardistab ning korrigeerib CCD sensori 
defektsed pikslid.
1
Valige [R Set-up 3] menüüst [Pixel Mapping].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Pixel Mapping] menüü.
3
Valige (23) noolenuppude 
abil [Pixel Mapping] ning 
vajutage
4 nuppu.
Vigased pikslit kaardistatakse ning 
korrigeeritakse. Ekraanile ilmub 
menüü avamisele eelnenud vaade. 
Kui akude laetus on nõrk, ilmub [Not enough battery remaining to activate Pixel Mapping] 
teade monitorile. Kasutage kaamera toiteks K-AC84 vooluadapterit (eraldi müüdav) 
või piisava laenguga elemente.
Pixel Mapping
Cancel
Pixel Mapping
For checking the image
sensor assembly to make
adjustments
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 228  Monday, October 6, 2008  11:03 AM